REGENERACJA WYBIEGÓW

Regeneracja wybiegów

Montaż linii tenisowych

Wybiegi, czyli obszar w obrębie linii końcowych kortów, są najintensywniej eksploatowaną częścią kortów ziemnych, dlatego wymagają częstszej pielęgnacji niż reszta kortu. Regeneracja Wybiegów składa się z podobnych etapów co Kompleksowa Renowacja Kortów, obejmuje jednak mniejszą część kortu. 

Poniżej podajemy orientacyjne etapy prac:

Demontaż linii tenisowych / opcja

Usuwanie zużytej mączki / opcja

Scrapowanie ręczne 

Plantowanie ręczne

Układanie nowej warstwy mączki ceglanej

Walcowanie / Aktywowanie warstwy wierzchniej