LASEROWE POZIOMOWANIE KORTÓW

Laserowe poziomowanie kortów

Profesjonalne poziomowanie kortów ziemnych

Poziomowanie z użyciem zaawansowanego i nowoczesnego sprzętu, m. in. lemiesza laserowego, polega na równaniu całej nawierzchni do tego samego, zerowego poziomu. Do wykonania usługi potrzebne są wcześniejsze pomiary laserowe nawierzchni. Poniżej podajemy orientacyjne etapy prac.

Poniżej podajemy orientacyjne etapy prac:

21-punktowy pomiar laserowy poziomu kortu

Demontaż linii tenisowych 

Scapowanie lub frezowanie maszynowe

Plantowanie / Wyrównywanie różnicy poziomów

Lewelowanie lemieszem laserowym poziomu kortu 

Układanie nowej warstwy mączki ceglanej 

Walcowanie / Aktywowanie warstwy wierzchniej 

Montaż linii tenisowych