POZOSTAŁE

Pozostałe usługi

Oprócz oferowanych przez nas standardowych usług, takich jak: kompleksowa renowacja kortów, regeneracja wybiegów, leweling ręczny kortów ziemnych, laserowe poziomowanie kortów, wymiarowanie linii tenisowych, czy montaż linii tenisowych, realizujemy również usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Pozostałe usługi obejmują: systemy ogrodzeń kortów tenisowych, drenaże i systemy odwadniania, organizację systemów nawadniania, naprawę lub wymianę plandek balonów, montaż lub wymianę oświetlenia LED, rewitalizację otoczenia hal tenisowych, systemy ogrzewania hal oraz projektowanie budowy kortów. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

System ogrodzeń kortów tenisowych​

W oferowanej usłudze m. in:

• Instalacja ogrodzeń kortów tenisowych
• Montaż słupów i osprzętu do ogrodzeń
• Montaż ogrodzeń panelowych / siatek powlekanych
• Montaż modułów piłkochwytów
• Naprawa / regeneracja ogrodzeń kortów

Drenaże i systemy odwadniania

W oferowanej usłudze m. in:

• Analiza składu mączki i podbudowy
• Instalacja systemów drenażowych na kortach
• Instalacja i montaż kratek odpływowych
• Czyszczenie kratek odpływowych

Organizacja systemów nawadniania​

W oferowanej usłudze m. in:

• Analiza warunków technicznych
• Montaż instalacji nawadniającej
• Montaż zraszaczy wynurzalnych
• Montaż automatyki do systemów nawadniania
• Naprawa / czyszczenie systemów nawadniania

Wymiana / naprawa plandek balonów

W oferowanej usłudze m. in:

• Wymiana plandek i pokryć hali tenisowych
• Naprawa plandek hal i balonów
• Zgrzewanie / klejenie miejscowych ubytków
Regeneracja konstrukcji stalowej i drewnianej

Wymiana/montaż ośwetlenia LED

W oferowanej usłudze m. in:

• Pomiary natężenia oświetlenia (lx)
• Wymiana lamp metahalogenowych na lampy LED
• Instalacja paneli oświetlenia / montaż LED
• Montaż słupów instalacyjnych pod lampy LED
• Naprawa systemów oświetlenia LED

Rewitalizacja otoczenia hal tenisowych

W oferowanej usłudze m. in:

• Instalacja obrzeży kortu tenisowego
• Układanie chodników i kostki brukowej
• Utwardzanie placów i parkingów
• Regeneracja trawników i terenów zielonych
• Naprawa ogrodzeń kortów i klubów tenisowych

Systemy ogrzewania hal

W oferowanej usłudze m. in:

• Analiza potrzeb grzewczych hali tenisowej
• Montaż ogrzewania olejowego / gazowego
• Instalacja / montaż nagrzewnic
• Naprawa / utrzymanie systemów

Projektowanie budowy kortów

W oferowanej usłudze m. in:

• Projektowanie budowy kortów tenisowych
• Badanie geologiczne gruntu / podbudowy
• Pomiary geodezyjne kortów / linii tenisowych
• Wyznaczanie rozmieszczenie kortów tenisowych