LEWELING RĘCZNY KORTÓW ZIEMNYCH

Leweling ręczny kortów ziemnych

Walcowanie / Aktywowanie warstwy wierzchniej

Oferowana przez nas usługa polega na usunięciu miejscowych nierówności, gruntownym odświeżeniu wierzchniej warstwy i rozplantowaniu świeżej mączki.

Poniżej podajemy orientacyjne etapy prac:

Usuwanie nadmiaru zużytej mączki / opcja

Plantowanie ręczne 

Miejscowe układanie nowej warstwy mączki ceglanej 

Walcowanie / Aktywowanie warstwy wierzchniej